Legal notice

Tillämplig lag och tvister

  1. Om du har frågor rörande reklamationer, din ångerrätt eller andra frågor som rör din beställning är du välkommen att kontakta oss via e-post info@leyahfashion.com
  2. Du som är konsument kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via arn.se eller per post till Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer Bolaget ARN:s rekommendationer. Som konsument har du även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  3. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.